Katalog knih

Beletrie

Citáty

Duchovní literatura

Historie

Hudebniny

Humor a zábavná literatura


Literatura pro děti

Literatura o hudbě

Pedagogická literatura

Poezie

Průvodce


Kniha1
Božena Rejnušová: Křížová cesta
Cyklus meditací ke čtrnácti zastavením,s autorčinými ilustracemi
2005, 32 s.
Doporučená cena: 37 Kč

Kniha1
Tomáš J. Bahounek: Andělské dobrodružství
Duchovní zamyšlení inspirované myšlenkami Božského učitele
2000, 252 s.
Doporučená cena: 84 Kč

Kniha1
Petr L´Hande S. J.: Mé dítě knězem : Ze vzpomínek matčiných
Próza přinášející zajímavý pohled na život a postupné zrání kněze z pohledu jeho matky.
2004, 84 s.
Doporučená cena: 120 Kč

Kniha1
Drahomíra Sladká: Řádky psané srdcem
Úvahy a meditace, inspirující k prohloubení duchovního života, s autorčinými kresbami.
2001, 48 s.
Doporučená cena: 36 Kč

Kniha1
Jiří Plhoň: Confiteor : Příprava na svátost smíření
Praktická příručka k růstu duchovního života
1998, 92 s.
Doporučená cena: 26 Kč